DAG VAN HET COMMISSARIAAT
Op 2 april 2020 vieren we alweer de 10e Dag van het Commissariaat. Het thema voor 2020 is Roaring 20’s. We nemen je mee in de ontwikkeling van governance, nieuwe dynamieken en het contrast tussen het ‘oude’ toezicht en wat van de ‘nieuwe toezichthouder’ wordt verwacht.

Sessies

Wat gaan we bespreken?

Iedere editie lichten we het jaarthema toe met een aantal sessies. 

Integrated Reporting

In deze sessie ligt de focus op het creëren van een lange termijn waarde, door integratie van financiële en niet-financiële informatie over het verleden, het heden en de toekomst. Hoe zorg je voor een gedegen integraal rapport? We bespreken het in deze sessie.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Hoe zorg je ervoor dat je een optimale en vooral effectieve Raad van Commissarissen samenstelt? Wat mogen en moeten commissarissen en toezichthouders van elkaar verwachten? Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de kwaliteit en samenstelling van Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht.

Stakeholders en shareholders

Het is belangrijk om je stakeholders te kennen en te weten wat je met elkaar wilt bereiken. Hoe pak je dat aan, welke onderwerpen bespreek je en waarom? Hoe verhoud je je tot elkaar in een gelijkwaardige relatie en hoe kom je vanuit de verschillende belangen tot het gezamenlijk belang? We gaan in op mogelijke oplossingsrichtingen maar ook de valkuilen waar je tegenaan kunt lopen.

Toezicht op risico's

Risicomanagement vormt een steeds belangrijker onderdeel van het takenpakket van de commissaris. Waar moet je als commissaris op letten als het gaat over risico’s? Waar haal je de kennis vandaan?

SPECIALE ACTIE!

Vroege Vogel Korting