Selecteer een pagina

‘Integrated Reporting toont jouw impact als bedrijf’

Nicolette Loonen

Integrated Reporting is de toekomst. Deze manier van rapporteren in Nederland wordt inmiddels veel toegepast door beursfondsen, maar wordt ook daarbuiten steeds populairder. Nicolette Loonen, spreker tijdens de Maand van het Commissariaat 2020, hamert op het belang van geïntegreerd rapporteren. ‘De maatschappij wil weten welke bijdrage bedrijven leveren, zowel positief als negatief.’

Integrated reporting

Sterk in opkomst

Integrated Reporting (IR), tevens bekend als niet-financiële verslaggeving, is populair. Nicolette Loonen, zelfstandig adviseur en onder andere toezichthouder bij pensioenfonds ABP en stichting Rutgers, erkent dat Integrated Reporting sterk in opkomst is. ‘Het merendeel van de beursgenoteerde bedrijven doet actief aan IR. Het sluit namelijk aan op de wens vanuit de samenleving: je ziet een sterkere roep om duurzaam beleid. Deze roep zet de bedrijven ertoe dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De maatschappij en institutionele beleggers willen weten waar de bedrijven staan qua bijvoorbeeld CO2-uitstoot.’

Integrated reporting

voegt geloofwaardigheid toe
aan je verhaal

Loonen, spreker tijdens de Maand van het Commissariaat 2020, noemt enkele schoolvoorbeelden van succesvol geïntegreerd rapporteren. ‘Je hebt the usual suspects zoals DSM en Unilever. Voorbeelden van beursgenoteerde bedrijven die hun mission statement koppelen aan een breder perspectief dan alleen beursprestaties. Heel inspirerend. Zij spreken hun doelstellingen uit en zijn heel transparant over wat nog niet gelukt is. Vaak zien we in jaarverslagen een opsomming van alle fantastische dingen die in dat jaar gebeurd zijn, terwijl we allemaal weten dat ondernemen met vallen en opstaan gepaard gaat. DSM bijvoorbeeld geeft daar inzicht in. Het voegt ook geloofwaardigheid aan de rest van je verhaal.’

Een verhaal waaruit de toegevoegde waarde van duurzaam beleid moet blijken. Desondanks zijn er nog talloze sceptici over het rendement van bedrijfsvoering met een positieve impact. Loonen: ‘Heel veel onderzoek laat zien dat duurzaamheidsbeleid in ieder geval niet ten koste gaat van financieel rendement. Zeker wanneer je het langetermijnperspectief in ogenschouw neemt. Je kunt je afvragen of het op lange termijn nog wel rendabel is om níet te investeren in organisaties die bijdragen aan een betere samenleving. Neem bijvoorbeeld de tabaksindustrie. Steeds meer bedrijven trekken hun handen daar vanaf.’

Waarde toevoegen en onttrekken

Verantwoordelijkheid nemen

Integrated Reporting is volgens Loonen een manier om aan te tonen dat je je verantwoordelijkheid neemt als bedrijf. ‘Het gaat over een bijdrage leveren aan alle stakeholders. Traditioneel gezien kijkt een beursgenoteerd bedrijf veel naar het belang van shareholders. Denk aan winstmaximalisatie en kortetermijnfocus. IR is een manier om alle betrokkenen, inclusief de maatschappij, mee te nemen. Je kunt aantonen welke waarde je toevoegt en welke waarde je onttrekt. We zijn er nog niet, maar ik ben hoopvol gestemd.’

Dag van het Commissariaat 2020

Nicolette Loonen

Nicolette Loonen is toezichthouder bij pensioenfonds ABP, Stichting Rutgers en het CvTA. Daarnaast adviseert zij organisaties over duurzaamheidsverslaggeving en -strategieën.

Nicolette Loonen en Marleen Janssen Groesbeek zijn de sprekers tijdens de sessie Integrated Reporting op 10 november.