Selecteer een pagina

Integrated Reporting

Marleen Janssen Groesbeek

10 November 12:00-13:00 uur

Marleen Janssen Groesbeek is Lector Sustainable Finance & Accounting bij Avans Hogeschool in Breda. Haar onderzoek spitst zich toe op integrated reporting, het beprijzen van externalities en alternatieve financieringsvormen.