Selecteer een pagina

Nationale dag Commissarissen en Toezichthouders

 

16 maart 2017

Sprekers 2017

Lizzy Doorewaard is professioneel toezichthouder/commissaris bij verschillende profit- en non-profit organisaties waaronder Staatsbosbeheer (voorzitter financiële auditcommissie), zorgorganisatie ’s Heerenloo en accountantsorganisatie Grant Thornton.
Zij studeerde politicologie en promoveerde aan de economische faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam op de relatie tussen bedrijfsleven en overheid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Marry de Gaay Fortman is advocaat en partner bij Houthoff Buruma. Daarnaast heeft zij diverse toezichthoudende functies bij: De Nederlandsche Bank (DNB), GVB Amsterdam, Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam, Voorzitter Stichting Topvrouwen, Raad van Toezicht Paleis Het Loo en dagelijks Bestuur de Nederlandse Bachvereniging. Ook bekleed zij de functie Docent Boardroom Dynamics bij Governance University.

Jeannine Peek (Algemeen Directeur Dell EMC Nederland) leidt sinds 2011 Dell Nederland. Jeannine werkte eerder bij Dell als Directeur Publieke Sector en verliet Dell om Algemeen Directeur te worden van Content uitzendbureau. In 2010 leidde Jeannine de fusie tussen de uitzendorganisaties Content en Unique. Na een sabbatical besloot Jeannine in 2011 terug te keren naar de IT sector om Dell te helpen bij de transformatie naar end-to-end IT dienstverlener. Het afgelopen jaar stond in het teken van de fusie tussen Dell en EMC. Jeannine startte haar carrière in diverse sales- en leidinggevende rollen bij KPN, MCI WorldCom en Tibco.
Naast haar rol bij Dell EMC is Jeannine voorzitter van branchevereniging Nederland ICT, lid van het Dagelijks Bestuur van VNO/NCW, toezichthouder bij SIDN en Lid van de Raad van Advies van Autoriteit Persoonsgegevens en Nationaal Register.
Jeannine heeft Technische Bedrijfskunde Informatiekunde gestudeerd aan de Universiteit Twente.

Update sessies vanuit de branche

Thijs van Biljouw is sinds 2013 bestuurssecretaris en beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Daarvoor was hij een aantal jaar werkzaam als consultant en projectmanager op het gebied van elektronische patiëntendossiers in ziekenhuizen. Binnen de NVTZ houdt hij zich op allerlei manieren bezig met de professionalisering van toezichthouders, wat komend jaar zal gaan leiden tot de aanvang van het accreditatieprogramma Goed Toezicht. Overige aandachtsgebieden van Thijs zijn stakeholderbeleid van de raad van toezich en governance van zorg en welzijn.

Ton du Burck is ondernemer en mede-eigenaar van M&T partners, een bureau dat verenigingen full service ondersteunt, congressen en bijeenkomsten verzorgt. Initiatiefnemer en directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Hij heeft vanaf 1995 een belangrijke bijdrage geleverd bij het tot stand komen van en ondersteunen van de toezichthoudende verenigingen in de zorg en welzijn, kinderopvang, woningcorporaties en cultuur. Is ruim 15 jaar actief als toezichthouder in zowel zorg als het onderwijs en heeft daarover een aantal artikelen geschreven.

Albert Kerssies is ruim acht jaar directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Daarvoor heeft hij zes jaar gewerkt bij SenterNovem op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid in de gebouwde omgeving.
Hij heeft als missie het interne toezicht van woningbouwcorporaties, als maatschappelijke organisaties in een lokale setting, steeds verder te professionaliseren. Passie voor de volkshuisvesting, een goede dialoog met de bestuurders en aanspreekbaarheid en verantwoording zijn hierbij van essentieel belang. Via het VTW project Toezicht met passie (www.toezichtmetpassie.nl) wil hij een beweging onder VTW leden op gang brengen richting de toezichthouder nieuwe stijl.
Albert is ook commissaris bij een woningbouwvereniging en toezichthouder bij een landelijke zorginstelling.

Henriette de Lange is onafhankelijk pensioenfondsbestuurder, intern toezichthouder en pensioenjurist met een uitgebreide expertise in pensioencommunicatie. Tevens vakspecialistisch docent en dagvoorzitter in visie- en strategiebijeenkomsten.
Henriette is bestuurslid van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector, VITP.

Workshops (ochtend)

Drs. Maurits Bruel is al 25 jaar actief op het gebied van familiebedrijven, governance en geluk. Als adviseur, docent en bestuurder/toezichthouder kent hij de vraagstukken rondom opvolging, goed bestuur en het balanceren van de zakelijke belangen met de familiebelangen als geen ander. Hij is mede-oprichter van de Nederlandse vereniging voor familiebedrijven, partner bij Mesa Family Business Consultants en auteur van o.a. het boek “Uitblinken als familiebedrijf” en ”De Geluksfabriek, over het binden en boeien van mensen in organisaties”.

Frank Grift is mede-oprichter (in 1992) en CFO van Quint Wellington Redwood: een internationale adviesorganisatie op het gebied van IT-management. Frank adviseert en begeleidt naast zijn management-taak grotere organisaties op het gebied van IT-governance, IT-sourcing, IT cloud strategies en Service management. Dit betreft in het algemeen transformatie naar nieuwe digitale omgevingen. Frank heeft in de jaren 2004-2012 directiefuncties bekleed bij internationale IT-leveranciers en was verantwoordelijk voor de levering van IT-diensten aan het grotere bedrijfsleven en overheid. In de periode 2004-2013 was Frank actief als toezichthouder van een IT-services en IT-adviesorganisatie. Sinds 1987 heeft Frank een drietal masteropleidingen voltooid aan de TU Delft en Nyenrode op de gebieden computer-architectuur, telecom business management en bedrijfskunde. Frank is tevens docent aan de TU Delft en Nyenrode.

Jeannette de Haan (RO EMIA) is eigenaar van JES Consulting en werkt parttime als senior strategisch organisatie adviseur van bestuur en directie bij een provincie. Jeannette heeft zo’n 15 jaar auditervaring in zowel de profit- als non profitsector. Vanuit JES Consulting begeleidt zij auditteams in hun ontwikkeling op zowel vaktechnisch, persoonlijk als op teamniveau. Zij is geschoold in Appreciative Inquiry en mede auteur van het Handboek Appreciative Inquiry. Jeannette is de ontwikkelaar van waarderend auditen en verzorgt coaching en trainingen (o.a. voor het IIA en NBA). Zij werkt volgens het principe van waarderend ontwikkelen. Door te benutten en waarderen wat werkt kan vanuit een waarderende grondhouding nieuwe inzichten worden verworven en concrete doelen worden gerealiseerd. Jeannette verzorgt samen met Jantien Heimel een workshop.

Jantien Heimel is hoofd Internal Audit Netherlands bij Vattenfall Group, de moedermaatschappij van onder andere energiemaatschappij Nuon. In deze rol is zij onder andere verantwoordelijk voor internal audit bij Nuon en incidentonderzoeken binnen Vattenfall. Jantien is vicevoorzitter en penningmeester van het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA NL), penningmeester van de Stichting Fraude Film Festival en kamerlid Intern Onderzoek bij het Institute for Financial Crime.
Jantien is registeraccountant en certified internal auditor en studeerde bedrijfskunde en fiscaal recht. Jantien verzorgt samen met Jeannette de Haan een workshop.

Jeroen van ’t Hoog is partner bij consultancybureau Watson & Associates. Daar is hij gespecialiseerd in performance improvement, voornamelijk rondom digitalisering en wendbaarheid. Als Lean Six Sigma Master Black Belt combineert hij proces optimalisatie met agile principes. Het opzetten en correct besturen van deze trajecten is een van zijn specialismen. Door een mix van strak gecoördineerde strategy deployment met veel vrijheid in de operationele uitvoering, zorgt dit ervoor dat in korte tijd complexe verandertrajecten gerealiseerd worden. Deze gecombineerde aanpak zorgt voor een snel en blijvend resultaat. Hiermee inspireert hij uiteenlopende bedrijven als ABN Amro, ASML, Thales en Heembouw hun organisatie blijvend te veranderen en verder te verbeteren.
Kenmerkend voor Jeroen is zijn energieke stijl en een positieve levenshouding in combinatie met bewustzijn voor mens, proces en techniek.

Michel Kee is sinds begin 2017 partner bij Mazars en verantwoordelijk voor ‘in control’ gerelateerde services. Daarvoor is hij 16 jaar verantwoordelijk geweest voor internal audit bij internationale bedrijven (Heineken, TNT en Orpic in Oman). In deze rollen heeft hij zich bezig gehouden met het opzetten en/of transformeren van internal audit functies en aanpalende activiteiten zoals risk management, internal control frameworks en compliance/ethics programma’s. Hij startte zijn loopbaan bij KPMG waar hij 16 jaar werkzaam is geweest in zowel de financial audit als de consultancy praktijk. Daarnaast is hij 5 jaar actief geweest in het bestuur van het Instituut van Internal Auditors (IIA) in Nederland, waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter. Momenteel is hij nog aan het IIA verbonden als voorzitter van de Raad van Advies.

Frits van der Woude heeft gedurende 19 jaar carrière gemaakt in de verzekeringsbranche. Hij was daar in verschillende juridische en directie functies werkzaam. Frits was voorzitter van de commissie verzekeringen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, is opgeleid tot mediator en heeft de Commissarissen Cyclus aan de Nyenrode Universiteit gevolgd. Daarbij is hij als onderzoeker verbonden aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) en doceert verzekeringsrecht met een uitstap naar toezichtwetgeving.
Sinds 2003 is hij advocaat en thans partner bij Kennedy Van der Laan. Frits is in die hoedanigheid betrokken bij conflicten, mediations en procedures in complexe zaken tegen bestuurders- en commissarissen. Gezien zijn achtergrond is hij nauwgezet op de hoogte van wat er bij verwijten van “onbehoorlijk bestuur” komt kijken.

Inspiratie sessies (middag)

Roos van Erp-Bruinsma startte haar loopbaan bij de Rijksgebouwendienst. Daarna stapte zij over naar het bedrijfsleven, eerst als organisatieadviseur bij PRC en vervolgens als o.m. beursmanager en adjunct directeur bij Jaarbeurs Utrecht en directeur Marketing, Sales en Communicatie KPMG. Als algemeen-directeur GVU was Roos o.m. verantwoordelijk voor de verkoop/controlled auction van het OV-bedrijf aan Connexxion. In 2008 werd Roos Secretaris-generaal van het ministerie BZK. Aansluitend was zij verantwoordelijk voor de bouw van het Rijksvastgoedbedrijf. Als voorzitter Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland was zij verantwoordelijk voor de fusiefase van de ziekenhuizen. Roos is naast CEO/bestuurder, commissaris, mediator, coach en Certified Board Member. Roos houdt toezicht bij de stichting EBU (Economic Board Utrecht).

Hanny Kemna is een internationaal ervaren, gecertificeerd IT auditor, IT adviseur en bestuur, gespecialiseerd in de kwaliteit van informatie en communicatie technologie, innovatie, bedrijfsvoering en financiën.
Kemna treedt op als bestuursadviseur, coach en toezichthouder. Zij heeft diverse commissariaten, o.a. bij: BickBank, Menzis, Nictiz, MN Services en Extern lid Audit Committee bij Ministerie van Veiligheid en Justitie en Lid Raad van Advies bij GovernanceQ.

Shaktie Rambaran Mishre is juriste en bedrijfskundige, met een passie voor organisatiepsychologie. Ze werkte ruim tien jaar bij advieskantoor KPMG, waar ze onder meer thought leader was op gebied van vertrouwen/waardecreatie, leiderschap en cultuurontwikkeling. Ook heeft ze veel managers, bestuurders en commissarissen geadviseerd en gecoacht op gebied van governance,compliance, ethiek en integriteit. In 2009 werd Shaktie bij Koninklijk Besluit benoemd tot jongste lid van de Raad voor het openbaar bestuur, adviesorgaan van de Nederlandse regering. Sinds 2015 werkt Shaktie bij Culture Consultancy, vanuit welke functie ze onder meer organisatieveranderingen begeleidt, optreedt als sparringpartner voor bestuur en commissariaat, bestuursevaluaties uitvoert en lezingen/ workshops verzorgt. Daarnaast is zij met veel plezier commissaris bij Univé Verzekeringen, met in haar portefeuille governance, compliance en HR.

Laetitia Smits van Oyen heeft meer dan 30 jaar ervaring opgedaan als ondernemer- zowel in de private als de publieke sector- in diverse industrieën en in binnen- en buitenland. In diverse disciplines excelleert zij zich in het versterken van het onderscheidend vermogen en het creëren van duurzame waarde en maatschappelijk rendement. Haar passie om mensen te inspireren het beste uit zichzelf te halen in combinatie met het lef tot het creëren van ‘blue-oceans’, met het commitment voor de juiste balans tussen ‘profit, people & performance’, zijn haar unieke waarden. Zij is de enige vrouw in de wereld die zelf dolfijnen heeft ondergebracht in haar bedrijf Dolphin Academy Curacao, opgericht in 2002, waarbij deze dieren ook dagelijks mogen zwemmen in de open oceaan en zij de gelegenheid krijgen weg te zwemmen of vrijwillig terug te keren naar de basis. Op dit moment is zij Toezichthouder bij de TU Delft en Commissaris bij Werkse! naast haar werkzaamheden in het Bestuur van African Parks en Bestuur van Zorg en Bijstand en coached zij ‘Start-Ups’ bij o.a. New Venture.

Trude Maas- de Brouwer is als voorzitter verbonden aan de Utrecht Development Board en al jaren topvrouw in het Nederlandse bedrijfsleven. Zij was o.a. directielid van het CITO en lid van de Raad van Bestuur van BSO/Origin. Zij is onafhankelijk bestuurder en toezichthouder geweest bij onder meer de Schiphol Group, Philips Electronics Nederland, ABN AMRO, de Arbo Unie en het Van Gogh Museum. Haar specialismen zijn talent, onderwijs en innovatie. Maas was in 1998-1999 en 2002-2007 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Zij was er o.a. voorzitter van de vaste Commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs en verantwoordelijk voor de portefeuille Economische Zaken.

Dagvoorzitter

Ron Steenkuijl is lid van de directie van ADG dienstengroep dat met 50.000 medewerkers een van de 10 grootste werkgevers in Nederland is. Ron Steenkuijl combineert deze functie met het landelijk voorzitterschap van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) en heeft zitting in de Raad van Toezicht bij MVO Nederland. Daarvoor werkte hij o.a. bij KPMG als senior consultant en maakte hij carrière bij USG/Start waarbij hij eindigde in de functie van algemeen directeur van het huidige USG Professionals.