Sneakpeak: Grey meets Green sessies

Op 28 maart 2019 vieren we alweer de 9e Dag van het Commissariaat. Uiteraard mogen inspirerende sprekers en waardevolle sparrings-sessies niet ontbreken. Wij, van de NCD, doen ons uiterste best om jou maximaal te voeden in jouw rol als commissaris/toezichthouder. Het thema voor 2019 is: Grey meets Green. We hebben vier subthema’s gedefinieerd waarnaar we door de bril van Grey & Green naar gaan kijken. De vier thema’s zijn:

Professional in een complexe omgeving

One-tier board vs. two-tier board

Duurzame economie vs. financiële winst voorop

Jongere vs. oudere commissarissen

Professional in een complexe omgeving

Green wordt hier vrij vertaald in de kleur groen en dan kom je bij bijvoorbeeld militairen uit. In de interne en externe omgevingen van deze professionals zijn gebeurt veel. Enerzijds heb je de politiek die centraal aanstuurt en anderzijds heb je de realiteit: de uitvoering van het beleid. Deze zitten niet altijd op dezelfde lijn…

De vraag staat centraal hoe deze organisaties kijken naar toezicht van zowel interne als externe toezichthouders. Het doel hier om te inventariseren hoe de politiek en de werkelijkheid zich tot elkaar verhouden. Mart de Kruif zal je inspireren met lessen uit de praktijk waarin keuzes soms een kwestie van leven of dood waren.

Voormalig militair met de rang van luitenant-generaal in de Koninklijke Landmacht en commandant Landstrijdkrachten:  Mart de Kruif

Hans-Peter Evers is Non-Executive Director en Chairman van de (one-tier) board van de West Coast Supply Group.

One-tier board vs. een two-tier board

Waarom kiest een organisatie voor een 2-tier of juist voor een 1-tier model? De ‘one tier board’, het eenlaagse bestuursmodel, krijgt steeds meer bekendheid in Nederland, dat vooral bekend is met het tweelaags bestuursmodel. Het doel in deze sessie is om de voor- en nadelen van beide modellen te verkennen en te bespreken waarom een organisatie bewust kiest voor een one-tier board. Daarbij komt ook aan de orde of het ene model beter werkt dan het andere.

Hans-Peter Evers neemt ons mee in de overwegingen bij de keuze voor één van de modellen. Hij vertelt dit aan de hand van zijn ervaringen bij de inrichting van een one-tier board bij een jonge en snelgroeiende internationale handelsonderneming, met 130 medewerkers.

 

Duurzame economie vs. financiële winst voorop

In deze sessie wordt groen vertaald in duurzaamheid. Hoe stuur je op een duurzaam georiënteerd economisch model? Hoe verander je de spelregels zodat ondernemen binnen een circulair model makkelijker wordt dan ondernemen binnen een op winst gericht economisch model? Hoe neem je de organisatie mee in de korte-, middellange- en langetermijnvoordelen?

Bij de helft van de Nederlandse bedrijven staat duurzaamheid prominent op de agenda. Toch komt het er lang niet altijd van. Michel Schuurman richt zich met zijn lobby in Den Haag en Brussel op het veranderen van de spelregels zodat ondernemen in de nieuwe economie makkelijker wordt. Hij neemt ons mee in hoe je als commissaris/toezichthouder hierop kan toezien.

Michel Schuurman is directeur Politiek en Economie bij MVO Nederland / De Groene Zaak

Talitha Muuse en Samuel Verpalen zijn head of Impact en head of Growth van Blikverruimers

Jonge commissarissen vs. oudere commissarissen

Rond RvC’s en RvT’s hangt veelal nog een sfeer van ’het oude denken’: Je moet wel eerst je sporen hebben verdiend wil je goed toezicht kunnen houden. Een helikopterview hebben, strategisch kunnen denken, uitstekende communicatieve vaardigheden hebben en uiteraard ruime bestuurlijke ervaring. Jonge professionals hebben deze skills (nog) niet, toch?

Hoe verhouden jonge commissarissen zich ten opzichte van oudere commissarissen? Wat zijn de concrete verschillen? Blikverruimers brengt deze verschillen in beeld a.d.h.v. het in kaart brengen van generaties.