Selecteer een pagina

Nationale dag Commissarissen en Toezichthouders

 

16 maart 2017

Het programma voor 2018 maken we in het najaar bekend. Het programma van de Week van de Governance 2017 zag er als volgt uit:

16 maart: 10e Nationale Dag Commissarissen en Toezichthouders

08.00 uur Certificeringsontbijt. Alle ins en outs over het certificeren van Commissarissen en Toezichthouders.
09.00 uur
Ontvangst
09.45 uur Update sessie uit de branche
10.45 uur – 13.00 uur Workshops
13.00 uur Lunch
14.00 uur Hoofdprogramma met Lizzy Doorewaard,  Marry de Gaay Fortman en Jeannine Peek
15.30 uur – 18.00 uur Inspiratie sessies
18.00 uur Borrel
18.30 uur Netwerkdiner. En dat is het dan ook! Een informeel diner met alle mogelijkheden om met nieuwe collega’s kennis te maken. Met de garantie dat wij de drempels verlagen om met die collega’s in contact te komen. Na elke gang wisselen we daarom van tafel en dagen jullie tussendoor uit om met elkaar kennis te maken. Want een sterk netwerk zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe kansen!
21.30 uur Einde

Over netwerken gesproken… Tijdens deze dag gaan we gebruik maken van de HandShake App. De app die de kracht van Linkedin en Xing combineert met een real life ontmoeting.

Benieuwd wat er zoal aan bod komt? In het Meerzicht nummer van LeadershipNL bekijk je de terugblik op de vorige editie.

 Deelname aan de Nationale Dag kan je 6 PE-uren opleveren.

 

17 maart 08.00-10.00 uur: Green Paper Day
De voorliggende herziene Code heeft het riskmanagement wederom verhoogd en ademt meer dan ooit ‘wantrouwen’ uit. Want publiek en politiek dwingen vrijwel dagelijks aan op nog meer regels in plaats van minder.
Als NCD hebben we in onze reacties op de Code (reactie december en reactie april) gevraagd om een herbezinning, waarbij VERTROUWEN centraal staat. Een Code gebaseerd op waarden waar we elkaar op kunnen aanspreken dus.
Welke waarden moeten dat zijn en hoe gaan we dat vorm geven? Tijdens deze sessie beginnen we met een blanco A4tje en gaan we samen bepalen wat we erop zouden willen zetten en waarom. Met als doel een inspiratiebron te maken voor een nieuwe Code. Een Code die net zo goed als voorbeeld kan dienen voor het MKB als voor de not for profit branches. Een uitdagende sessie voor bestuurders die het voortouw willen nemen! Ontbijt inbegrepen.

18/19 maart 15.00-15.00 uur: Het Darwin moment voor het commissariaat: Uitsterven of evolueren?
De roep om een ander soort Governance is manifest. De omgeving van organisaties verandert razendsnel, de noodzakelijke kennis en kunde om daarop te anticiperen ook. We gaan van Command & Control naar Chance & Change. Dat vraagt om andere structuren en andere processen om te kunnen overleven.
Is het 5 voor 12 of 15 voor 15? Vanuit die laatste gedachte dagen we governance fijnproevers uit om met ons van 15 uur op zaterdag tot 15 uur op zondag na te denken en te debatteren over de governance van de toekomst en de vraag of de commissaris zich daaraan kan aanpassen of een fossiel wordt van een voorbije tijd. In het weekend van 18 en 19 maart zetten we ferme vraagtekens, stellen onszelf en elkaar prangende vragen. In die 24 uur bedenken we samen een overlevingsstrategie of luiden de Governance doodsklok. Hoe het ook zij, we gaan geschiedenis schrijven, dat staat vast.
Inspiratie, ontspanning, vernieuwing, uitdaging, maar vooral ook ‘leuk’.

20 maart : Governance TV
We maken opnamen in Hilversum voor Governance TV, een uitzending in de sfeer van DWDD over de knellende, maar ook uitdagende aspecten van Governance nu en straks. O.a. aan bod: Hobby of vak?, aansprakelijkheid en diversiteit.

21 maart 16.00-18.00 uur: de Kick off van Commissarissen.nl
In select gezelschap worden de eerste lijnen getoond van Commissarissen.nl, de Governance community waar de NCD het initiatief voor heeft genomen. Een bijeenkomst voor (kennis-)partners en de leden van de Klankbordgroep, die de ontwikkeling begeleid.

22 maart 12.30-18.00 uur: OR en Governance
De OR heeft een belangrijke rol in het succes van een bedrijf. Waar we steeds meer nadruk leggen op Chance & Change, dus betrokkenheid, flexibiliteit en het veranderingsvermogen van werknemers, zal het draagvlak binnen een organisatie voor alle veranderingen nog crucialer worden. Het fenomeen Voordrachtcommissaris is een ondergewaardeerd fenomeen dat de connectie maakt tussen die OR en de RvC/RvB. Wat komt er in de praktijk terecht van die rol? Maken OR’en wel goed gebruik van die mogelijkheden? Wat betekent de toenemende druk vanuit de EU om met een werknemerscommissaris te gaan werken? Willen we daarop anticiperen of houden we de werkgeverspoot stijf? Een dag voor samenspraak van de voordrachtcommissaris, zijn collega RvC leden, RvB/Directie en de OR-leden. Interesse?

Benieuwd wat er zoal aan bod komt? In het Meerzicht nummer van LeadershipNL bekijk je de terugblik op de vorige editie.