Selecteer een pagina

Nationale dag Commissarissen en Toezichthouders

 

22 Maart 2018

Workshops/inspiratie sessies en sprekers toegelicht

Hieronder ontdek je welke workshops/inspiratie sessies je kunt bezoeken tijdens de Nationale Dag Commissarissen en Toezichthouders en zie je welke onderwerpen aan bod komen tijdens de update sessies en het hoofdprogramma. Je kunt in totaal 2 workshops en 2 inspiratie sessies bezoeken. Aan het begin van de dag kun je deelnemen aan de ontbijtsessie certificering.

Ontbijtsessie Certificering

Commissaris of Toezichthouder zijn is al lang geen bijbaantje meer. Het is een vak!
Als NCD collega’s werken we hard aan een actieve ondersteuning van elkaars functioneren. Dat doen we door de opleidingen en Updates van de NCD Academy, maar ook door de Districten, de vele events, intervisie, het fenomeen Kitchen Cabinet, LeadershipNL, de kennis bibliotheek en het onderling coachen en adviseren bij problemen.

Omdat we ons als geen ander realiseren dat we allemaal onder een maatschappelijk vergrootglas functioneren zijn we als NCD het initiatief gestart van het ‘Register Certified Board Member’. Een Europees verankerd initiatief dat elke commissaris/toezichthouder moet inspireren tot individuele groei door permanente educatie en voortdurende reflectie op het eigen functioneren.
Waarom zijn we als NCD gestart met het initiatief? Hoe zit het met de toelating? Kom ik ervoor in aanmerking? Hoe zit het dan met het certificaat van mijn eigen opleiding? Hoe verloopt het proces? Wat kan ik er dan mee?
Allemaal vragen die we gaan beantwoorden tijdens de ontbijtsessie.
Voor de file thuis weg, samen ontbijtje en wie weet op weg naar certificering…


Update sessie uit de branche

Laat je bijpraten door de categorale verenigingen over de ontwikkelingen binnen specifieke sectoren. Onderwijs door Ton du Burck (VTOI), gezondheidszorg door Thijs van Biljouw (NVTZ), pensioen door Henriette de Lange (VITP) en woningbouw door Albert Kerssies (VTW). 


Workshops ochtend

Toekomstvisie op commissariaat bij familiebedrijven: wat blijft en wat verandert? (Maurits Bruel)
Prikkelende visie op waardes en flexibiliteit in familiebedrijven waarbij spanningsvelden en succes worden besproken om als familie “fit for future” te zijn.

DIGItaal in gewone taal (Frank Grift)
De Boardroom wordt overstelpt met nieuwe IT ontwikkelingen. Big Data, IoT, Cloud 2.0, outsourcing, Kunstmatige intelligentie, augmented reality, virtual reality, robotica, blockchain, cyber security….
Welke consequenties hebben ze allemaal voor je organisatie? Hoe ga je er praktisch mee om? Welke vragen MOET je stellen om de op de loer liggende risico’s te vermijden, maar wel de voor de hand liggende kansen te pakken?
Een praktische sessie voor de commissaris die bij wil blijven en een beetje vooruit kijken op prijs stelt.

De meerwaarde van de Internal Audit: Balanceren tussen vertrouwen en wantrouwen? (Jeannette de Haan en Jantien Heimel)
Waarom zou je eigenlijk beginnen aan ‘Internal Audit’? Weer meer controlewerk, dus laat maar zitten, toch? Dat is maar de vraag, want menig bedrijf weet de echte (meer)waarde van Internal Audit wel degelijk om te zetten in klinkende munt. Want als je het goed aanpakt geeft het je kansen.
Hoe maak je die kansen waar? Een workshop waarin naast de kritische kant van de Internal Audit ook de inspirerende waarde-gedreven kant ervan zichtbaar wordt.

Scrum en agile IT ontwikkeling en de impact op governance (Jeroen van ’t Hoogt)
Op maat gemaakte sessie waarin de (noodzakelijke maar vaak ontbrekende) relatie tussen agile werken en old school strategisch management inclusief de rol van RvC/RvT besproken wordt.

Risicomanagement in de praktijk (Michel Kee)
De herziene corporate governance code vraagt – voor beursgenoteerde bedrijven – meer aandacht voor risicomanagement en staat model voor afgeleide codes in vooral de (semi) publieke sector. Bestuurders, commissarissen en toezichthouders van veel bedrijven en instellingen zijn sceptisch en zien hierin vooral een kostbare compliance inspanning. Door het bespreken van concrete voorbeelden uit de praktijk wordt de groep meegenomen in een discussie over hoe risicomanagement vorm gegeven kan worden en van waarde kan zijn voor het succes van de organisatie.

De aansprakelijkheid van de Commissaris/Toezichthouder (Frits van der Woude)
Wat zijn de recente ontwikkelingen als het gaat om de aansprakelijkheid van de Commissaris en Toezichthouder? Gaan we inderdaad Amerikaanse situaties beleven of houden we het ‘normaal’? Welke rol speelt een goede verzekering? Inclusief een inkijkje in de praktijk van alledag.


Hoofdprogramma

De Code: Vertrouwen of Wantrouwen? (Lizzy Doorewaard)
De voorgestelde herziene Corporate Governance Code verzwaart het Riskmanagement en introduceert nieuwe begrippen zoals lange termijn meerwaarde creatie en cultuur. Is de Code nu een lust of een last voor de Commissaris of Toezichthouder? De Code is haast een inspirerende MUST voor vele afgeleide Codes in diverse branches. Codes die alleen maar dikker worden met alles wat we NIET mogen. Aansprakelijkheid wordt een automatisme? Kwaliteit van besturen op de weegschaal!

Diversiteit: Winst of Verlies? (Marry de Gaay Fortman)
Er is al veel over gezegd: een betere diversiteit leidt tot betere resultaten voor organisaties. Betrokkenheid, productiviteit, klantgerichtheid, winst, ze gaan allemaal omhoog. En toch slagen RvC’s en RvT’s er niet in diversiteit zelf inhoud te geven. Waarom eigenlijk? Is het het ‘Old boys network’ dat dwars ligt, verdienen headhunters er niet genoeg aan of zijn er simpelweg niet voldoende kandidaten te vinden? Dan toch maar naar een wettelijke verplichting als noodrem?

De Digitale transitie: Wie durft? (Jeannine Peek)
Je kunt er niet omheen. Automatisering wordt digitalisering in alle aderen van je bedrijf. Moet een RvC/RvT daar sturing aan geven of het overlaten aan ‘de experts’? Een pro-actieve rol van een commissaris/toezichthouder vraagt nogal wat van de ‘skills’ van de RvC/RvT. Met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar is die Commissaris/Toezichthouder geen digital native. Wat zegt dat over de slaagkans van een succesvolle transformatie?


Inspiratie sessies middag

RvC of RvT: What’s The Difference? (Roos van Erp-Bruinsma)
‘In the OLD days’ was een rol als commissaris toch echt zwaarder dan die van toezichthouder. De ene werd al snel verbonden aan profit, de andere aan non-profit. Maar dat is razendsnel aan het veranderen. Onder druk van onder andere politiek, clienten, verzekeraars en technologie zijn de belangen steeds groter en is de rol van de toezichthouder grondig aan het veranderen. En daarmee de kwalificaties die je voor die rol moet hebben.
Wat is de impact van deze veranderingen en hoe ga je er mee om? Wat betekent dat voor zittende toezichthouders en instromend nieuw talent? En last but not least: zijn er nog wel verschillen?

De DIGItaal in de Boardroom! (Hanny Kemna)
Laten we eerlijk zijn, digitalisering is ‘here to stay’! Met de noodzaak om in elke organisatie de digitale transitie aan de top te zetten van de bestuurlijke agenda. Strategisch, maar ook tactisch en operationeel.
Met de vraag of in die Boardroom wel voldoende kennis aanwezig is om prangende digitale vragen te beantwoorden! Tijd voor realiteit dus. Want een Digibeet in de Boardroom is niet meer van deze tijd.
Hoe kun je als commissaris/toezichthouder dus anticiperen? Welke onvermijdelijke bestuurlijke vragen komen er op je af? Welke valkuilen zul je moeten vermijden?
De digitale transformatie verklaard en van kanttekeningen voorzien. Direct vanuit de Boardroom.

RvC/RvB/OR, de GOUDEN driehoek? (Trude Maas)
Bij veel grotere organisaties, waar Command & Control de regel is, is er de neiging de OR als last te zien. Lastige mensen die het eigenlijk niet begrijpen. Dat terwijl het nu meer dan ooit aankomt op het activeren van de menselijke factor om actief bij te dragen (de United Brains aanspreken). Zodat flexibiliteit en veranderingsvermogen worden gemaximaliseerd (Chance & Change). Van arbeidskracht naar de kracht van arbeid, waarbij engagement en pro-actief veranderen voorop staan. Dat vraagt om een rol van medezeggenschap die in menige boardroom herijkt moet worden. Zodat we een GOUDEN driehoek van RvC/RvB en OR maken! Waarbij de ‘voordrachtcommissaris’ inderdaad een cruciale rol kan vervullen!

Toezicht op waardecreatie, cultuur & gedrag (Shaktie Rambaran Mishre)
Misschien wel de belangrijkste vernieuwing in de Corporate Governance Code is het centraal stellen van lange termijn waardecreatie en de introductie van cultuur als onderdeel van een goede corporate governance. Toch zien we in praktijk dat veel managers, bestuurders en toezichthouders hier nog mee worstelen. Kun je gedrag wel sturen? En zo ja, welke rol kan je als toezichthouder hierin vervullen? Vanuit haar ervaring als bestuursadviseur én als één van de jongste commissarissen van Nederland, met HR, compliance & governance in haar portefeuille, zal Shaktie (36) de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden en theorieën uit de sociale psychologie meenemen in de discussie over lange termijn waardecreatie en toezicht op cultuur & gedrag. De samenstelling en het functioneren van de RvC/ RvT blijven hierbij niet onbesproken. Toezicht op cultuur & gedrag begint immers met inzicht in ons eigen gedrag. Kortom: een inspirerende en interactieve workshop!

Hoeveel Tech moet een RvC hebben? (Laetitia Smits van Oyen)
Financiën, risico’s, rechten, stenen. De haast vanzelfsprekende achtergrond van menig RvC/RvT lid. Terwijl het tijdig en goed anticiperen op, en implementeren van, technologische veranderingen de kern zijn van menig bedrijf. Een lacune die bedrijven de kop kan kosten als het niet goed gaat. Hoe zorg je voor juiste Tech factor in je RvC/RvT?

Klik hier voor een overzicht van de sprekers.

 Deelname aan de Nationale Dag kan je 6 PE-uren opleveren.