‘Duurzaamheid gaat verder dan KPI’s’

‘Duurzaamheid gaat verder dan KPI’s’

Hoe ziet de wereld van onze kinderen eruit? Een vraagstuk waarmee Michel Schuurman (MVO Nederland) worstelt. Een strijd waarbij Schuurman de hulp van commissarissen en toezichthouders nodig heeft. ‘Creëer bewustwording in het besluitvormingsproces.’

Jarenlang was duurzaamheid niet meer dan een prominent agendapunt. De daadwerkelijke acties bleven dikwijls uit. Michel Schuurman, directeur Politiek en Economie MVO Nederland, ziet een kentering: de bewustwording van het belang van maatschappelijk verantwoord handelen groeit. ‘Steeds meer bedrijven willen investeren in people en planet. Deze bewustwording leidt uiteindelijk ook tot betere profit. Als je people en planet vooropstelt, neemt je langetermijnwaardecreatie toe. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld innovatie, medewerkerstevredenheid en het aantrekken van talent. Het gaat verder dan een dashboard of een aantal KPI’s. Die zienswijze van duurzaam ondernemen zien we steeds meer. Ik hoop dat op de Dag van het Commissariaat ook een verschuiving zal plaatsvinden.’

De commissaris of toezichthouders heeft volgens de Dag van het Commissariaat-spreker een prominente rol in de bewustwording. ‘Een commissaris heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om vanuit zijn functie te kijken naar de langetermijn-profitablity van een onderneming. Hij of zij heeft dus de grote verantwoordelijkheid om die mindshift binnen de directie of andere organen in gang te zetten.’ Schuurman noemt Annemieke Roobeek en Ron Steenkuijl als voorbeelden. ‘Zij durven écht te kiezen voor investeren in mens en milieu en de kortetermijnbelangen overstijgen. Het is een kerntaak van de commissaris, juist vanuit de fundamenten van je rol. Toekomstbestendigheid en duurzaamheid moeten integraal onderdeel zijn van je taken.’

Dag van het Commissariaat 2019 Michel Schuurman

De duurzaamheidscommissaris
Schuurman gelooft niet in een ‘duurzaamheidscommissaris’: duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen moet erin gebakken zitten. ‘Kijk naar duurzaamheid in alle besluiten die je neemt. Neem a.s.r. als voorbeeld. De verzekeraar heeft De Toekomststoel. Op vergaderingen staat een lege stoel met daarop een paars hoesje. Bij alle besluiten stellen ze zichzelf de vraag: wat vindt de toekomst hiervan? Dat is al een manier om bewustwording te creëren in het besluitvormingsproces.’

Duurzaamheid, diversiteit en discussie
Diversiteit in een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht is volgens de directeur een andere vereiste voor succesvol duurzaam ondernemen. ‘Wij stellen als MVO Nederland: verschillen moet je willen. Je hebt diversiteit nodig in een Raad van Commissarissen of Toezicht. Denk aan sekse, etniciteit maar ook leeftijd. Wij hebben de 27-jarige Talitha Muusse in onze Raad van Toezicht bij MVO Nederland. Dat was een bewuste keuze, omdat we mede dankzij de diversiteit in onze RvT betere besluitvormingen creëren. Daarnaast is het goed dat commissarissen zichzelf op de hoogte stellen van alle maatschappelijke vraagstukken die er spelen, zoals het Klimaatdebat. Als we niet binnen 25 jaar radicaal vernieuwen, komen we namelijk in een systeem waarin we als mens nog nooit geleefd hebben. Als organisatie moet je hiermee aan de slag, het is onvermijdelijk. Het is de rol van de commissaris om intern de vraag te stellen: hoe ver is onze organisatie gereed voor de toekomst?’

Michel Schuurman is een van de sprekers van de Dag van het Commissariaat 2019. Andere sprekers zijn onder meer Prinses Laurentien, voormalig militair Mart de Kruif en commissaris Margot Scheltema.

AANMELDEN

 

Nieuwe generatie in Raad van Toezicht

Nieuwe generatie in Raad van Toezicht

Een nieuwe generatie duikt op in de Raden van Toezicht. Talitha Muusse wil de Raad van Commissarissen ‘ontgrijzen’. ‘Een combinatie van het rebelse van een jongere met het frisse van een ondernemer.’

Talitha Muusse is een van de oprichters achter stichting Blikverruimers, een initiatief voor young professionals die toezichthouder of commissaris willen worden. Muusse, tevens spreker tijdens de Dag van het Commissariaat, voorspelt een revolutie in de Raden van Commissarissen en Toezicht. ‘De jonge commissaris staat voor de deur. Het is een beetje een rebelse boodschap die we met Blikverruimers naar buiten brengen. We zijn er niet op uit om de boardroom te bestormen, dat was meer de stijl van de jongeren in de jaren zestig. Millennials willen juist samen met de huidige generatie bestuurders onderzoeken hoe we elkaar kunnen aanvullen, in goede dialoog. Ik zie een grote mate van interesse bij jongeren om op strategisch niveau mee te denken. Maar in de praktijk zijn er nog weinig jonge commissarissen die daadwerkelijk benoemd zijn.’

Vier jaar geleden werd Talitha Muusse (MVO Nederland) na een stage bij MVO Nederland gevraagd zitting te nemen in de raad van toezicht. Als 22-jarige. De organisatie die bedrijven stimuleert bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld, wilde diversiteit in de raad. Ze wilde meerdere generaties vertegenwoordigd zien, en met een jonge vrouw sloegen ze twee vliegen in één klap.

Divers en jong

‘Diversiteit leidt tot betere besluiten en beter toezicht, en jongere leden zien toe op een beter contact met jonge doelgroepen’, zegt ze in een artikel in Trouw. ‘Ik heb gesolliciteerd zonder dat ik precies wist wat een raad van toezicht inhield, maar ik heb ervaren dat je met zo’n zetel op een bijzondere manier betrokken bent bij het bestuur en dat je, weliswaar op afstand, óók verantwoordelijkheid draagt.’

Niet iedereen was destijds enthousiast, herinnert ze zich. ‘Omdat ik weinig ervaring had en dat vond ik een terechte houding, maar ik heb opleidingen en cursussen gedaan zodat ik nu deskundigheid inbreng in combinatie met het rebelse van een jongere én het frisse van een ondernemer. Ik ben het allemaal.’

Muusse: ‘Jongeren denken dat ze minstens veertig jaar CEO moeten zijn geweest om in een Raad van Toezicht te kunnen plaatsnemen, maar ik raad hen aan dat nu al te doen. Je krijgt inzicht in organisaties, je doet bestuurlijke ervaring op, je krijgt een goed netwerk, een professionele houding én je doet iets voor de samenleving. Op welke plek komen deze kwaliteiten nog meer samen?’

Open deuren voor jonge commissarissen

De jonge toezichthouder denkt dat de acceptatie van jongeren in de boardroom verbetering nodig heeft. ‘De bereidheid om met jongeren in gesprek te komen, kan wat mij betreft nog wel verbeteren. Als wij advies vragen of willen meekijken met een Raad van Commissarissen, krijgen we regelmatig te horen dat het niet goed uitkomt. Dan zijn er net nieuwe leden toegetreden of is er net een andere strategische koers ingezet. Zo zijn er altijd wel redenen waarom er geen ruimte is om jongeren toe te laten. Wij willen het proces niet steeds verstoren, maar het zou geen kwaad kunnen de deuren iets meer open te zetten.’

Talitha Muusse is één van de sprekers tijdens de Dag van het Commissariaat. Naast Muusse komen ook bijvoorbeeld commissaris Margot Scheltema, Prinses Laurentien en voormalig commandant Mart de Kruif.

Aanmelden

De Dag van het Commissariaat 2019 is op donderdag 28 maart in Bomencentrum Baarn.